محمد لاهوتی

kmttoiyhkpyoqvld.jpg
ال کا ایران:

محمد لاهوتی برای دومین بار رئیس کنفدراسیون صادرات شد - 26 اردیبهشت 1397 - 10:32

در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه کنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی، مجددا رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در دوره پنجم شد.

Top