ساخت وسایل با درب بطری

vdyei8fkpqmkhh2o.jpg
«ال کا ایران» گزارش می دهد:

ساخت وسایل کاربردی با درب بطری نوشابه+فیلم - 21 خرداد 1397 - 18:16

همه ما هر روزه زباله های زیادی تولید می کنیم که آسیب جدی به محیط زیست می زند. بطری‌های نوشابه، قوطی‌های خالی، پلاستیک ها و چیزهای بسیاری زیاد دیگری… که زباله‌های روزانه ما هستند.

Top