خواندن فکر

gxkuiyrssesmifpf.jpg
ال کا ایران:

دستبند هوشمندی که فکر شما را می‌خواند! - 22 خرداد 1397 - 9:39

شرکت CTRL-labs از یک نسخه آزمایشی و اولیه دستبند هوشمندی رونمایی کرد که قادر است فکر و دستورات ذهنی کاربران را بخواند.

Top