تلویزیون های NU سامسونگ

vtyfhrmpfueqvduf.jpg
« ال کا ایران» گزارش می دهد:

عرضه تلویزیون هایNU سامسونگ به بازار - 22 خرداد 1397 - 10:56

سامسونگ تلویزیون های سری NU را جایگزین نسخه های سال گذشته، MU کرد. امکان دسترسی به این تلویزیون های 4K جدید هم اکنون در بازار امریکا و اروپا وجود دارد.

Top