همایش ملی ساخت داخل

wjox7ssr7yrh8oos.jpg
ال کا ایران:

برگزاری اولین همایش ملی ساخت داخل در تیرماه امسال - 23 خرداد 1397 - 9:16

اولین همایش ملی ساخت داخل با هدف ترویج و فرهنگ‌سازی فضای ساخت داخل در کشور و حمایت از تولید ملی، تیر ماه امسال در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود.

Top