اخبار لوازم خانگی

کنترل توليد در داخل و استاندارد بودن محصول و خدمات زنجيره مهم موفقيت است

رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه توليد درونزا، اساس اقتصاد مقاومتي است گفت: اگر توليدات درون‌زاي کشورمان استاندارد،باکيفيت و مشتري‌خواه باشد صادرات ما،افزايش و توليدات هم رقابتي مي‌شود.

admin | 7 سال قبل

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، روحاني در مراسم گراميداشت روز ملي صادرات که در سالن اجلاس سران در تهران برگزار شد تصريح کرد: صادرات همواره بايد با رقابت در داخل همراه باشد.
رئيس جمهور با تأکيد بر اهميت توسعه بازارهاي صادراتي گفت: در صحنه بازارهاي هدف بايد بتوانيم به لحاظ کيفيت، قيمت و بسته بندي کالا به نقطه اي برسيم که در مقابل رقباي خارجي موفق و پيروز باشيم.
روحاني در مراسم روز ملي صادرات افزود: همه صنايع و خدمات در دنياي امروز به سرعت درحال تحول است و امکان پذير نيست که يک کالاي ساخته شده با شکل، فرم، کاربرد، قيافه و چهره قبلي بتواند به مسير صادرات در بازار دنيا ادامه دهد.
رئيس جمهور افزود: هميشه تجليل ها که امروز نيز روز تجليل از صادرکنندگان کالاو خدمات است در صحنه رقابت اتفاق مي افتد.
روحاني ادامه داد: در ورزش نيز تجليل بزرگ در رقابت هاي داخلي اتفاق نمي افتد، قهرماني آنجايي شکل مي گيرد که در مسابقات بين المللي، ورزشکاران در مقابل رقبا پيروز شوند.
رئيس جمهور گفت: صادرکنندگاني که در صحنه بين المللي توان دارند در عمل به موفقيت مي رسند و بازار را تصاحب مي کنند و مي توانند نشان(برند) خود را بعنوان نشان معتبر در افکار عمومي جامعه و بازار مصرف بعنوان نشان ممتاز جا بيندازند.
روحاني با اشاره به لزوم تداوم بازار صادراتي افزود: تداوم نداشتن بازار کالا و خدمات به معناي فروپاشي ساختمان و مسيري است که براي صادرات برنامه ريزي کرده ايم.
رئيس جمهور تأکيد کرد: صادرات کالا و خدمات زنجيره اي است که همه بايد درکنار و داخل هم قرار گيرد تا بتواند موفق باشد.
روحاني ادامه داد: اساس آن نيز توليد است و در اقتصاد مقاومتي نيز پايه و اساس توليد درون زا است، در داخل بايد توليد کنيم و اگر توليد ما با استانداردهاي جهاني منطبق نباشد و کيفيت لازم را نداشته باشد و يا اگر شرايط کشور باعث شود آن محصول گرانتر از محصول رقيب به دست ما برسد قطعاً در بازار صادرات اگر هم موفق باشيم نمي توانيم براي ميان و بلند مدت ادامه دهيم.
به گزارش آریا، رئيس جمهور خاطرنشان کرد: کنترل توليد در داخل و استاندارد بودن محصول و خدمات نخستين زنجيره مهم است.
وي تأکيد کرد: اگر خدمات و کالا استاندارد نباشد نه تنها بازار خارجي را از دست مي دهيم بلکه بازار داخلي را نيز از دست خواهيم داد.
روحاني با تأکيد بر توجه دولت به مبارزه با قاچاق کالا گفت: دولت بيشترين توان خود را براي مبارزه با قاچاق کالا گذاشته و خوب هم عمل کرده است.
رئيس جمهور تصريح کرد: ارزش قاچاق کالا از 25 ميليارد به 15 ميليارد دلار کاهش يافته که اين موفقيت خوبي بوده است و ما اين روند را ادامه خواهيم داد.

نظر شما چیست؟