لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

آتش زدن کالای قاچاق

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی خارجی

حکم حکومتی رهبر درباره آتش زدن کالاهای قاچاق اجرا شود

admin
نماینده ارومیه تاکید کرد که حکم حکومتی مقام معظم رهبری مبنی بر آتش زدن کالاهای قاچاق اجرایی شود.