لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

آمار وزارت صنعت

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

ماشین لباسشویی در صدر کاهش تولید محصولات خانگی

admin
۱۸ کالا صنعتی تا پایان مردادماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش تولیدروبرو شدند.