لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

اتحادیه نایلون و پلاستیک

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

مواد اولیه پتروشیمی با نرخ مناسب در اختیار تولیدکننده ایرانی قرار گیرد

admin
رئیس اتحادیه نایلون و پلاستیک تهران گفت: مشکلات اقتصادی کشور زمانی مرتفع خواهد شد که دولت به تولید کاران کشور اعتماد داشته باشد و فضای