لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

احتکار تلویزیون

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

احتکار ۲۱ هزار تلویزیون با ارزش میلیاردی در یک انبار

admin
رییس‌کل دادگستری استان قزوین گفت: در ایام اخیر ۳۰ انبار احتکار شده کشف گردید که احتکار ۲۱ هزار تلویزیون در یک انبار یکی از آنهاست