لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

احمد صادقیان

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

قاچاق بلای جان تولید و اشتغال کشور شده است

admin
عضو انجمن صنایع نساجی گفت: قاچاق امروز بلای جان تولید و اشتغال کشور شده است از اینرو می طلبد مسئولان با عزم جدی مانع گسترش