لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

احمد مظاهری

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

طرح احیاء تولید برای لوازم خانگی خراسان‌رضوی گشایشی نداشته است

admin
ال کا ایران : رئیس انجمن کارخانجات لوازم خانگی خراسان‌رضوی گفت: طرح احیاء تولید برای لوازم خانگی در خراسان رضوی گشایشی نداشته است.