لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

اخبار صنعت

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی خارجی

ژاپنی ها ربات کارگر ساختمانی عرضه کردند

admin
یک موسسه ژاپنی نمونه اولیه رباتی را عرضه کرده که می تواند برای کمک به ساخت و ساز در ساختمان های عادی یا بلندمرتبه به