لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

ارتباط سیستمی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

ارتباط سیستمی برای مبارزه با قاچاق بین سازمان‌های متولی شکل نگرفته است

admin
ال کا ایران : رئیس سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه هنوز ارتباط سیستمی چهار سازمان مرتبط با حوزه قاچاق ایجاد نشده، گفت: در صورت