لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

ارز اوری

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

صنعت فرش ماشینی قابلیت بالایی در اشتغال زایی و ارزآوری دارد

admin
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صنعت فرش ماشینی قابلیت بالایی در اشتغالزایی و ارزآوری دارد، گفت: پارسال 80 میلیون مترمربع فرش