لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

ارز دانشجویی

سایر خبرها

اگر بانک مرکزی بازار ارز را مدیریت کند ثبات ارز رخ می دهد

admin
رئیس کمیسون اقتصادی مجلس با انتقاد از رویکرد بانک مرکزی در بازار ارز گفت: اگر بانک مرکزی بازار ارز را مدیریت کند ثبات ارز رخ