لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

ارز ۴۴٠٠ تومانی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

واردات موبایل با ارز ۴۴٠٠ تومانی ممکن نیست

admin
رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه واردات موبایل با ارز ۴۴٠٠ تومانی ممکن نیست، اعلام کرد: واردکنندگان موبایل می توانند ارز خود را از