لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

ارز 6500 تومانی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

آوای تخصیص ارز 6500 تومانی به گوش می رسد

admin
زمزمه های مبنی بر تخصیص ارز 6500 تومانی به واردکنندگان لوازم خانگی به گوش می رسد که این موضوع تبعات بسیاری در بازار لوازم خانگی