لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

ارومیه

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

نمایشگاه برق الکترونیک، مخابرات و لوازم خانگی در ارومیه

admin
دوازدهمین نمایشگاه برق الکترونیک، رایانه و مخابرات همزمان با یازدهمین نمایشگاه لوازم خانگی در ارومیه گشایش یافت.