لوازم خانگی تولیپس

اعتبار اسنادی

سایر خبرها

گشایش سه میلیارد دلار اعتبار اسنادی بخش واردات در سه ماهه امسال

admin
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از گشایش اعتبار اسنادی در بخش واردات سه ماهه نخست امسال به تعداد 3477 فقره و ارزش سه میلیارد دلار