لوازم خانگی تولیپس

انبار کالا

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

ضرورت ساماندهی ۲ میلیون انبار کالا در کشور

admin
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: ساماندهی علمی و الکترونیکی بیش از دو میلیون واحد انبار و ذخیره کالا در کشور