لوازم خانگی تولیپس

انحصاری

اخبار لوازم خانگی سایر خبرها لوازم خانگی ایرانی

بازار لوازم خانگی انحصاری است

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، نائب رئیس انجمن لوازم خانگی ایران و یک مقام مسئول در وزارت صنعت درباره انحصار