لوازم خانگی تولیپس

بازرسی گمرکی

سایر خبرها ویدیوهای لوازم خانگی

روش هوشمندانه بازرسی گمرکی در اروپا

admin
شناسایی اسلحه، مواد مخدر و کالاهای ممنوعه در بنادر و پایانه‌های باربری یکی از چالش‌های سیاست‌های گمرکی است. محققان اروپایی در حال آزمایش نوعی فناوریِ