لوازم خانگی تولیپس

بانکها

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

کارت خرید کالا دردی دوا نکرد/ بانک‌ها همچنان به دنبال سودهای بالا

admin
حدود یک سال از عمر بسته ضد رکود دولت که به دنبال تحریک تقاضا بود می‌گذرد، در این‌یک سال وام خرید خودرو و کارت خرید
اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

سرنوشت خاکستری کارتهای اعتباری سه رنگ/ بانکها: منابع نداریم!

admin
ال کا ایران : 34 روز از آغاز توزیع کارت‌های اعتباری سه رنگ می‌گذرد و برخی بانکها می‌گویند که هنوز دستورالعملی برای اجرا دریافت نکرده‌اند؛