لوازم خانگی تولیپس

برند غیر استاندارد

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

توقیف چهار برند غیر استاندارد کولر

admin
مدیرکل استاندارد استان تهران از شناسایی و توقیف چهار برند غیر استاندارد الکتروموتور کولر و الکتروپمپ خبر داد.