لوازم خانگی تولیپس

تصویب قوانین جدید

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی خارجی

حفظ امنیت کاربران محصولات اینترنت اشیا با تصویب قوانین جدید

admin
فرماندار کالیفرنیا با توجه به پیشرفت روز افزون اینترنت اشیا، از تصویب قوانینی به منظور ایمن سازی این فناوری نو ظهور خبر داد.