لوازم خانگی تولیپس

تفکیک وزارتخانه ها

سایر خبرها

ادامه راه صنعت و تجارت بدون تفکیک وزارتخانه‌ها ممکن نیست

admin
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر تفکیک وزارتخانه‌ صنعت، معدن و تجارت به وزارت صنعت و معدن و وزارت