لوازم خانگی تولیپس

تقاضای کاذب در واحدهای صنفی

اخبار لوازم خانگی

ادعای فروشندگان مبنی بر عرضه قطره‌چکانی لوازم خانگی را رد کرد

admin
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ادعای فروشندگان مبنی بر عرضه قطره‌چکانی لوازم خانگی از جانب کارخانه‌ها را رد کرد و گفت: تقاضای کاذب در واحدهای