لوازم خانگی تولیپس

تقویم کالایی

سایر خبرها

به یک تقویم کالایی برای تامین بازار و مصرف نیاز داریم

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت : در تنظیم بازار سه بال تامین،