لوازم خانگی تولیپس

تلاطم های بازار ارز

سایر خبرها

کاهش تلاطم های بازار ارز در پی اعمال محدودیت جدید بانک مرکزی

admin
بانک مرکزی در هفته های اخیر تصمیم به اصلاح نظام تراکنش گرفت و با اعمال آن موفق شد از تلاطم های بازار ارز بکاهد اما