لوازم خانگی تولیپس

تلویزیون تخت

اخبار لوازم خانگی

تلویزیون تخت یا تلویزیون خمیده ؟ کدام گزینه برای خرید مناسب است

مهتاب جهاندار
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»،در طول سال های گذشته صنعت تلویزیون بسیار پیشرفت کرده و شاهد روی کارآمد نسل