لوازم خانگی تولیپس

توروم

سایر خبرها

انتظارات بخش خصوصی از دولت دوازدهم / تورم تک نرخی بماند

admin
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به آمار ارائه شده تورم و تک نرخی شدن آن در دولت یازدهم، گفت: امیدواریم در دولت دوازدهم روند