لوازم خانگی تولیپس

توسعه ترانزیت

سایر خبرها

تشکیل شرکت مشترک ایرانی-قزاقی برای توسعه ترانزیت در کشور

admin
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از تاسیس شرکت مشترک ایرانی-قزاقی با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های ترانزیت کالا در کشورمان خبر داد و گفت:بخش ترانزیتی همیشه