لوازم خانگی تولیپس

توسعه صنعت لوازم خانگی ایران

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

صنعت لوازم خانگی ایران نیازمند توسعه است

بهنام وحیدی
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، تکیه بر توان داخلی در حوزه تولید راه حل برون رفت از بحران اقتصادی