لوازم خانگی تولیپس

تولید کاغذ

سایر خبرها

با حمایت از تولید داخلی، باید در عرصه تولید کاغذ به خودکفایی برسیم

admin
رییس جمهور در حاشیه افتتاح مجتمع کاغذ امیرآباد در گفتگو با خبرنگاران، گفت: بسیار خرسندیم که در سالروز میلاد امیرمؤمنان واحدهای تولیدی که به دلایل