لوازم خانگی تولیپس

تولید گرما

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی خارجی

منزل خود را با برچسب شیشه پنجره گرم کنید!

بهنام وحیدی
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، برخی از افراد با عملکرد سیستم (MOST) آشنایی دارند. این سیستم درسال های اخیر