لوازم خانگی تولیپس

حجم ارزی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

واردات ۶۰۱ میلیون دلار گوشی از ابتدای رجیستری

admin
پس از اجرای طرح رجیستری، تلفن‌های وارد شده از مبادی گمرکی در سال ۱۳۹۶ به دو میلیون افزایش یافته و این عدد در سال ۱۳۹۷