لوازم خانگی تولیپس

حذف اکانت تلگرام

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

قبل از واگذاری سیم کارت این گزارش را بخوانید

admin
ال کا ایران : با واگذاری سیم کارت به دیگران اطلاعات موجود در حساب تلگرام برای صاحب جدید شماره قابل دسترس است .