لوازم خانگی تولیپس

حذف فیزیکی

سایر خبرها

ویزای فیزیکی ایران برای تجار و بازرگانان عراقی حذف شد

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به حذف فیزیکی ویزای ایران برای