لوازم خانگی تولیپس

حفظ وضعیت فعلی تولید

اخبار لوازم خانگی

اولویت اصلی ما حفظ وضعیت فعلی تولید است

admin
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این‌که وزارت صنعت برای حمایت از تولید و تولید کننده، حد و مرز نمی‌شناسد، گفت: اولویت اصلی