لوازم خانگی تولیپس

حمایت از تولیدات ملی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

رشد اقتصادی، نیازمند حمایت از تولیدات ملی

admin
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین گفت: دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند ترویج فرهنگ استفاده از کالای ایرانی و حمایت از تولیدات داخلی است.