لوازم خانگی تولیپس

خرید کالای داخلی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

خرید کالای داخلی باید به یک فرهنگ تبدیل شود

admin
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: خرید کالای داخلی باید به یک فرهنگ تبدیل شود.