رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی

جدیدترین مطالب

  • اخبار لوازم خانگی قاچاق، ریشه اقتصاد را سوزانده است

    ال کا ایران : رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، با تاکید بر اینکه قیمت واقعی ارز در بازار آزاد از 3600 تومان بسیار بیشتر است،گفت: نظام ارزی شناور کنترل شده یعنی سوبسید دادن به مافیای واردات و کشورهایی که به ما جنس می فروشند.

    admin
    7 سال قبل