لوازم خانگی تولیپس

سیدمصطفی میرسلیم

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

تقویت کالای ایرانی نیازمند راه‌اندازی مراکز تحقیق و توسعه است

admin
عضو مجمع تشخیص مصلت نظام گفت:اگر بخواهیم تولید ملی تقویت شود و محصول ساخت داخل را مردم با طیب خاطر بپذیرند باید مراکز تحقیق و