لوازم خانگی تولیپس

سیستم Trådfri آیکیا

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی خارجی

سیستم Trådfri آیکیا و وارد شدن آیکیا به خانه هوشمند

admin
آیکیا (ایکیا، Ikea)، برندی دیرین در زمینه لوازم خانگی است و حال با چراغ های هوشمند آیکیا و سیستم Trådfri آیکیا ، وارد سیستم اتوماسیون