لوازم خانگی تولیپس

سیل زدگان کردستان

اخبار لوازم خانگی سایر خبرها لوازم خانگی ایرانی

تحویل بسته های لوازم خانگی به سیل زدگان

زهرا سیاحی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، لوازم خانگی مورد نیاز سیل زدگان خسارت دیده از سیلاب های پارسال و امسال به