لوازم خانگی تولیپس

شاینا

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

قدرت خرید مردم، عامل موثر بر بازار

admin
ال کا ایران : مدیرفروش گروه لوازم خانگی شاینا «قدرت خرید مردم»، «زمان» و «توان تبلیغات و بازاریابی شرکت‌های تولیدکننده لوازم‌خانگی» را مهم‌ترین عوامل موثر