لوازم خانگی تولیپس

شرکت بانیان الکترونیک

اخبار لوازم خانگی گزارش و گفتگو لوازم خانگی ایرانی

فعالیت میدیا در ایران باعث تغییر تصور ایرانیان از مصرف کالای چینی خواهد شد

admin
مدیر ارشد دفتر میدیا در ایران گفت: با توجه به سابقه ای که شرکت بانیان در بازار لوازم خانگی ایران دارد ، مطمئن هستیم همکاری