لوازم خانگی تولیپس

شرکت دانش بنیان

فناوری

تولید بالشتک‌های سوپر جاذب برای جلوگیری از فساد موادغذایی

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به تولید بالشتک‌های سوپر جاذب اکسیژن و آزادکننده دی
فناوری

تولید مواد ضدآب و لک شدن کاشی با فناوری نانو

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید نانو سیلیس کلوئیدی با فناوری نانو
فناوری

ساخت پنل های خورشیدی ترکیبی خانگی توسط یک شرکت دانش بنیان

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید پنل های خورشیدی ترکیبی خانگی شدند