لوازم خانگی تولیپس

شرکت شهاب

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

تغییرات مدیریتی در شهاب/ دکتر محمود دربندی جایگزین مهندس ولی زاده شد

admin
از یک ماه قبل خبرهای تغییرات مدیریتی در شرکت شهاب به گوش می رسید که در نهایت، هفته گذشته در جلسه تودیع و معارفه، دکتر